Oszustwa różnych podmiotów naciągających przedsiębiorców

Oszustwa różnych podmiotów naciągających przedsiębiorców

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed fałszywymi kontrolerami, którzy podając się za pracowników UODO zgłaszają się do przedsiębiorców. Zaleca zachowanie ostrożności i wcześniejsze przygotowanie się do kontroli.

Prezes Urzędu zapowiedział, że w najbliższym czasie będą miały miejsce kontrole i upoważnione do ich przeprowadzenia osoby będą pojawiać się w wyznaczonych do kontroli podmiotach. Ważne jest jednak zachowanie ostrożności i baczniejsze weryfikowanie tożsamości zgłaszających się osób.

Warto przypomnieć, że wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Urzędu jest określony we wciąż obowiązującym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z …

Read More »

Ekspert: wdrożenie strategii rozwoju AI to konieczność

Ekspert: wdrożenie strategii rozwoju AI to konieczność

W Polsce można śmiało prowadzić badania nad AI, jednak dalszy rozwój tej dziedziny w naszym kraju wymaga jasnej decyzji strategicznej, jak np. zapowiadana narodowa strategia rozwoju sztucznej inteligencji – mówi PAP prof. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego.

Francja, Niemcy czy Wielka Brytania – to europejskie kraje, w których wdrażane są programy wspomagające rozwój sztucznej inteligencji. Przede wszystkim chodzi tutaj o finansowe wsparcie badań nad AI prowadzonych w danym państwie czy stymulowanie współpracy w tej dziedzinie pomiędzy nauką a biznesem.

Temat ten pojawia się i w Polsce. …

Read More »

Pan Jacek Silski Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej będzie aktywnym gościem jesiennej Konferencji

Pan Jacek Silski Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej będzie aktywnym gościem jesiennej Konferencji

Wyjątkowym aktywnym gościem naszej jesiennej Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego będzie Pan Jacek Silski – Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Prezes Wielkopolskiej Federacji Pracodawców, Członek Konwentu Uniwersytetu  im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu.

Read More »

Gazeta inżynierska ,,Przegląd Techniczny” nowym patronem medialnym Konferencji

Gazeta inżynierska ,,Przegląd Techniczny” nowym patronem medialnym Konferencji

Chcielibyśmy podzielić się kolejną dobrą wiadomością. Patronem medialnym naszej Konferencji został Przegląd Techniczny – gazeta inżynierska.

Read More »

Patronat honorowy Konferencji

Patronat honorowy Konferencji

Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sprawuje patronat honorowy nad Konferencją.

Read More »

Dr Krzysztof Gawkowski będzie gościem i aktywnym uczestnikiem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Dr Krzysztof Gawkowski będzie gościem i aktywnym uczestnikiem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Sesję tematyczną „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli” podczas Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego zgodził się poprowadzić
dr Krzysztof Gawkowski – Dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast oraz członek Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Read More »

Kapituła „Pierścienia Stulecia Niepodległości RP”

Kapituła „Pierścienia Stulecia Niepodległości RP”

Kapituła „Pierścienia Stulecia Niepodległości RP” publikowana pierwszy raz, która już niedługo przystąpi do intensywnej pracy przed akceptacją kandydatów do uhonorowania podczas Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego na uroczystej wieczorowej Gali. Skład Kapituły stanowią pierwsi uhonorowani „Pierścieniem”: Janusz Steinhoff, Paweł Pruszyński, Jan Piotr Ilczuk, Krzysztof Janik, Stanisław Dyląg, Leszek Woźniak, Leszek Sławoj Głódź, Piotr Soyka, Andrzej Kasprzak oraz Zarząd SWBN.

Read More »

UE/ KE apeluje do 17 krajów o wdrożenie dyrektywy NIS w sprawie cyberbezpieczeństwa

UE/ KE apeluje do 17 krajów o wdrożenie dyrektywy NIS w sprawie cyberbezpieczeństwa

Komisja Europejska zaapelowała w czwartek do 17 krajów UE, w tym Polski, o pełne wdrożenie dyrektywy NIS dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Nowe przepisy maja wzmocnić ochronę państw członkowskich Unii Europejskiej przed cyberatakami.

KE podkreśla, że dykretywa NIS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2016 roku) to pierwszy ogólnounijny akt prawny w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Brak pełnego wdrożenia przepisów, jak informują unijni urzędnicy, dotyczy: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii i Węgier.

Dyrektywa NIS zawiera regulacje, które mają zagwarantować, …

Read More »

W Warszawie odbyła się gala VI edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018

W Warszawie odbyła się gala VI edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018

Wspaniała uroczystość, w której od wielu lat KSOIN i SWBN aktywnie uczestniczy. W tym roku uhonorowaliśmy „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP” płk Leszka Wożniaka, a „Pierścieniem Patrioty” Dariusza Zabrowarnego – Prezesa Zarządu „Partner Systems”. Jak zwykle takie ważne uroczystości zabezpiecza medialnie wyjątkowy miesięcznik Europerspektywy.

Read More »

Płk prof. dr hab. Bogdan Szulc wzbogaci Konferencję o swoje wystąpienie i udział w debacie

Płk prof. dr hab. Bogdan Szulc wzbogaci Konferencję o swoje wystąpienie i udział w debacie

Mam zaszczyt i przyjemność zapowiedzieć, że znany naukowiec płk prof. dr hab.Bogdan Szulc – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej przyjął nasze zaproszenie na Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego i będzie miał wystąpienie nt: „Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu”. Pan profesor weźmie również udział w Debacie ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

Read More »