Sztuczna inteligencja. Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty

Sztuczna inteligencja. Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty

Sztuczna inteligencja kojarzy się najczęściej z zabójczymi, autonomicznymi maszynami dążącymi do wyeliminowania człowieka jak zostało to pokazane w serii filmów Terminator. Rzeczywistość okazuje się o wiele bardziej skomplikowana, a elementy sztucznej inteligencji występują już w świecie i pełnią ważną rolę. Niewiele jest jednak kompleksowych, naukowych publikacji poświęconych tej tematyce. Lukę tę stara się wypełnić książka Tobiego Walsha zatytułowana „Sztuczna inteligencja. Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty” wydana nakładem Wydawnictwa PWN.

Toby Walsh jest profesorem na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii i prowadzi grupę badawczą w Data61, australijskim …

Read More »

Policja i inne formacje coraz chętniej sięgają po kontrolę operacyjną i sprawdzają billingi.

Policja i inne formacje coraz chętniej sięgają po kontrolę operacyjną i sprawdzają billingi.

W 2017 r. służby wnioskowały o objęcie 6562 osób kontrolą operacyjną, głównie podsłuchami. Sądy zgodziły się na to wobec 6402 osób – wynika z informacji, którą skierował do Senatu prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Takie informacje przygotowuje co roku i wynika z nich, że liczba kontroli za zgodą sądów systematycznie rośnie. W 2016 r. było ich 5881, a w 2015 r. – 5431.

Z dokumentu wynika, że zdecydowanym liderem w dziedzinie podsłuchów jest policja. A ta kieruje do Sejmu i Senatu osobne sprawozdania w tej sprawie. Dane …

Read More »

Kwartalnik Moja Firma napisał o I Kongresie Bezpieczeństwa Biznesu

Kwartalnik Moja Firma napisał o I Kongresie Bezpieczeństwa Biznesu

W czerwcowym numerze Kwartalnika Moja Firma ukazała się relacja z I Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu, nad którym patronat sprawowała Fundacja Fortis.

  Zapoznaj się z Kwartalnikiem Moja Firma

Read More »

Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Powstanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), który będzie zapobiegał, wykrywał oraz minimalizował skutki ataków naruszających bezpieczeństwo informatyczne kraju – to cel ustawy o KSC, którą przegłosował Sejm. Autorem projektu jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Przepisy wdrażają dyrektywę Unii Europejskiej. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa UE do przyjęcia krajowych strategii cyberbezpieczeństwa, do wskazania lub ustanowienia organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz powołania tzw. zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CSIRT). Dyrektywa zobowiązuje też do zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług tzw. kluczowych – m.in. w energetyce, transporcie, bankowości czy ochronie zdrowia.

Termin …

Read More »

Polecamy ofertę szkoleniową KSOIN

Polecamy ofertę szkoleniową KSOIN

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

3-5 października 2018 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej

XIII Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Forum Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych

12-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

17-21 września 2018 r. Otrębusy k. Warszawy

15-19 października 2018 r. Bukowina Tatrzańska

19-23 listopada 2018 r. Zakopane

10-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

19-21 września 2018 r. Otrębusy k. Warszawy

17-19 października 2018 r. Bukowina Tatrzańska

21-23 listopada 2018 r. Zakopane

12-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

NOWOŚĆ! Warsztaty …

Read More »

Ogłaszamy konkurs „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”

Ogłaszamy konkurs „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”

KONKURS LIDER BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

I.          CELE KONKURSU

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego jest inicjatorem i organizatorem corocznego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” organizowanego w związku z odbywającą się „Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego”.
W Konkursie wyróżniane będą osoby fizyczne i prawne za ich zasługi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa gospodarczego i obronności naszego kraju.
Laureaci Konkursu otrzymują tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”, a wraz z tytułem wyróżnieni otrzymają Buławę Hetmańską.
Kandydatury do otrzymania wyróżnienia zostaną wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń w drodze ich rzetelnej i bezstronnej oceny przez Kapitułę Konkursu.

II.         KAPITUŁA KONKURSU

Kapituła dokonuje oceny …

Read More »

Balt-Military-Expo już za nami

Balt-Military-Expo już za nami

Kolejna edycja Targów Balt-Military-Expo już za nami. Targi na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń, w których aktywnie bierzemy udział. Corocznie jesteśmy obecni na gdańskich targach udzielając doradztwa i konsultacji z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych dla wszystkich gości, wystawców i osób zwiedzających targi.

Podczas targów odbyło się uroczyste wręczenie prestiżowych wyróżnień ,,Pierścienia Patrioty” oraz ,,Pierścienia Stulecia Niepodległości RP”. Oba sygnety powstały z inicjatywy SWBN i są przyznawane za wybitny wkład w pracę na rzecz bezpieczeństwa i ochrony informacji, rozwoju gospodarki, wnoszący istotny wkład …

Read More »

KBN wydarzeniem programu NIEPODLEGŁA

KBN wydarzeniem programu NIEPODLEGŁA

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego jest wydarzeniem organizowanym w ramach oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/konferencja-bezpieczenstwa-narodowego/

Zachęcamy do uczestnictwa i zapisów na stronie Konferencji.

http://konferencjabezpieczenstwanarodowego.ksoin.pl/

 

Read More »

Sztuczna inteligencja to już nieodległa przyszłość

Sztuczna inteligencja to już nieodległa przyszłość

Sztuczna inteligencja to wyzwanie nie tylko natury gospodarczej, ale także prawnej. O ile bowiem nietrafiony wybór piosenki przez serwisy typu Spotify wydaje się niegroźny, to działania w sferze medycyny, ruchu drogowego czy systemu energetycznego mogą spowodować poważne i kosztowne konsekwencje. Warto zatem już dziś zastanowić się nad tym, jak regulacyjnie ująć w ramy prawne powiększający się arsenał tak zaawansowanych i zróżnicowanych technologii.

Czy sam fakt, iż pacjent został odpowiednio poinformowany, że decyzje podejmowane przez inteligentne oprogramowanie nie zawsze są w pełni trafne i przewidywalne, a sama …

Read More »

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego jest wpisana do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek“

Cyprian Kamil Norwid

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju

Zapraszamy na VIII Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego.

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:

- zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,

- podlegających obowiązkowej ochronie,

- szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,

- o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym

oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego …

Read More »