Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Powstanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), który będzie zapobiegał, wykrywał oraz minimalizował skutki ataków naruszających bezpieczeństwo informatyczne kraju – to cel ustawy o KSC, którą przegłosował Sejm. Autorem projektu jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Przepisy wdrażają dyrektywę Unii Europejskiej. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa UE do przyjęcia krajowych strategii cyberbezpieczeństwa, do wskazania lub ustanowienia organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz powołania tzw. zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CSIRT). Dyrektywa zobowiązuje też do zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług tzw. kluczowych – m.in. w energetyce, transporcie, bankowości czy ochronie zdrowia.

Termin …

Read More »

Polecamy ofertę szkoleniową KSOIN

Polecamy ofertę szkoleniową KSOIN

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

3-5 października 2018 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej

XIII Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Forum Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych

12-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

17-21 września 2018 r. Otrębusy k. Warszawy

15-19 października 2018 r. Bukowina Tatrzańska

19-23 listopada 2018 r. Zakopane

10-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

19-21 września 2018 r. Otrębusy k. Warszawy

17-19 października 2018 r. Bukowina Tatrzańska

21-23 listopada 2018 r. Zakopane

12-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

NOWOŚĆ! Warsztaty …

Read More »

Ogłaszamy konkurs „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”

Ogłaszamy konkurs „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”

KONKURS LIDER BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

I.          CELE KONKURSU

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego jest inicjatorem i organizatorem corocznego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” organizowanego w związku z odbywającą się „Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego”.
W Konkursie wyróżniane będą osoby fizyczne i prawne za ich zasługi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa gospodarczego i obronności naszego kraju.
Laureaci Konkursu otrzymują tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”, a wraz z tytułem wyróżnieni otrzymają Buławę Hetmańską.
Kandydatury do otrzymania wyróżnienia zostaną wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń w drodze ich rzetelnej i bezstronnej oceny przez Kapitułę Konkursu.

II.         KAPITUŁA KONKURSU

Kapituła dokonuje oceny …

Read More »

Balt-Military-Expo już za nami

Balt-Military-Expo już za nami

Kolejna edycja Targów Balt-Military-Expo już za nami. Targi na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń, w których aktywnie bierzemy udział. Corocznie jesteśmy obecni na gdańskich targach udzielając doradztwa i konsultacji z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych dla wszystkich gości, wystawców i osób zwiedzających targi.

Podczas targów odbyło się uroczyste wręczenie prestiżowych wyróżnień ,,Pierścienia Patrioty” oraz ,,Pierścienia Stulecia Niepodległości RP”. Oba sygnety powstały z inicjatywy SWBN i są przyznawane za wybitny wkład w pracę na rzecz bezpieczeństwa i ochrony informacji, rozwoju gospodarki, wnoszący istotny wkład …

Read More »

KBN wydarzeniem programu NIEPODLEGŁA

KBN wydarzeniem programu NIEPODLEGŁA

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego jest wydarzeniem organizowanym w ramach oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/konferencja-bezpieczenstwa-narodowego/

Zachęcamy do uczestnictwa i zapisów na stronie Konferencji.

http://konferencjabezpieczenstwanarodowego.ksoin.pl/

 

Read More »

Sztuczna inteligencja to już nieodległa przyszłość

Sztuczna inteligencja to już nieodległa przyszłość

Sztuczna inteligencja to wyzwanie nie tylko natury gospodarczej, ale także prawnej. O ile bowiem nietrafiony wybór piosenki przez serwisy typu Spotify wydaje się niegroźny, to działania w sferze medycyny, ruchu drogowego czy systemu energetycznego mogą spowodować poważne i kosztowne konsekwencje. Warto zatem już dziś zastanowić się nad tym, jak regulacyjnie ująć w ramy prawne powiększający się arsenał tak zaawansowanych i zróżnicowanych technologii.

Czy sam fakt, iż pacjent został odpowiednio poinformowany, że decyzje podejmowane przez inteligentne oprogramowanie nie zawsze są w pełni trafne i przewidywalne, a sama …

Read More »

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego jest wpisana do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek“

Cyprian Kamil Norwid

Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju

Zapraszamy na VIII Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego.

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:

- zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,

- podlegających obowiązkowej ochronie,

- szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,

- o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym

oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego …

Read More »

Pierścień Stulecia Niepodległości RP

Pierścień Stulecia Niepodległości RP

,,Pierścień Niepodległości”

 Pierścień Stulecia Niepodległości RP to projekt realizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego i stanowi ważny element naszego uczestnictwa w jubileuszu. SWBN chce honorować zwłaszcza osoby zasłużone dla bezpieczeństwa kraju, wnoszące istotny wkład dla dobra publicznego, rozwoju gospodarki oraz wizerunku naszej Ojczyzny. To wyraz szacunku, wdzięczności, a zarazem symbol uznania dla ich patriotycznej postawy.

Pierwszym uhonorowanym ,,Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP” został Pan Janusz Steinhoff.

Read More »

Europerspektywy o Kongresie Bezpieczeństwa Biznesu

Europerspektywy o Kongresie Bezpieczeństwa Biznesu

MINIPRZEWODNIK promujący szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

MINIPRZEWODNIK promujący szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

MSWiA opracowało miniprzewodnik zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.

Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic.

W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m.in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy. 

Przeczytaj MINIPRZEWODNIK

Read More »