Przedstawiamy jesienne nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”

Przedstawiamy jesienne nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

Konferencja to najlepsza okazja, by w krótkim czasie zdobyć rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa gospodarczego oraz możliwości dofinansowania i rozwoju technologii na rzecz bezpieczeństwa narodowego, spotkać wybitnych ekspertów oraz potencjalnych partnerów.

Poruszać będziemy tematykę m. in. cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, zagrożeń gospodarczych, ochrony infrastruktury krytycznej, zarządzania kryzysowego i sztucznej inteligencji w biznesie.

Naszymi prelegentami są wybitni profesjonaliści, którzy podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem, a wśród nich m.in. są:
– prof. dr hab. inż. Michał Kleiber – b. Prezes i aktualny członek rzeczywisty PAN, ambasador Komisji Europejskiej ds. …

Read More »

Jesienne nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”

Jesienne nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”

Z przyjemnością przedstawiamy jesienne nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Stulecia Niepodległości”.

Read More »

Zostań „Liderem Bezpieczeństwa Narodowego”

Zostań „Liderem Bezpieczeństwa Narodowego”

Ogłaszamy konkurs „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”

KONKURS LIDER BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

I.          CELE KONKURSU

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego jest inicjatorem i organizatorem corocznego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” organizowanego w związku z odbywającą się „Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego”.
W Konkursie wyróżniane będą osoby fizyczne i prawne za ich zasługi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa gospodarczego i obronności naszego kraju.
Laureaci Konkursu otrzymują tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”, a wraz z tytułem wyróżnieni otrzymają Buławę Hetmańską.
Kandydatury do otrzymania wyróżnienia zostaną wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń w drodze ich rzetelnej i bezstronnej oceny przez Kapitułę Konkursu.

II.         …

Read More »

Wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego Polski

Wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego Polski

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych – KSOIN, Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego – SWBN i Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie działają na rzecz bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego Polski.

Przyłącz się do nas i weź udział w najważniejszych wydarzeniach jesieni 2018 roku: Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Europejski Kongres MŚP.

http://konferencjabezpieczenstwanarodowego.ksoin.pl/

http://ekmsp.eu/pl/strona-glowna/

Read More »

Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat gościem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat gościem Konferencji  Bezpieczeństwa Narodowego

Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie gościem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas obrad przedstawi uczestnikom dorobek i możliwości NCBiR w zakresie finansowania, nowych technologii i wiedzy dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego.

Read More »

Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

5 lipca 2018 r. Sejm RP przyjął ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującą do polskiego prawa dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (tzw. dyrektywę NIS)

Ustawa, która wdraża dyrektywę NIS, utworzy w Polsce krajowy system cyberbezpieczeństwa. W jego skład wejdą m.in. najwięksi przedsiębiorcy z wybranych sektorów gospodarki oraz administracja rządowa i samorządowa.

Ustawa nakłada obowiązki na operatorów usług, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej (usługi kluczowe). Wśród operatorów znajdą się największe …

Read More »

Oszustwa różnych podmiotów naciągających przedsiębiorców

Oszustwa różnych podmiotów naciągających przedsiębiorców

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed fałszywymi kontrolerami, którzy podając się za pracowników UODO zgłaszają się do przedsiębiorców. Zaleca zachowanie ostrożności i wcześniejsze przygotowanie się do kontroli.

Prezes Urzędu zapowiedział, że w najbliższym czasie będą miały miejsce kontrole i upoważnione do ich przeprowadzenia osoby będą pojawiać się w wyznaczonych do kontroli podmiotach. Ważne jest jednak zachowanie ostrożności i baczniejsze weryfikowanie tożsamości zgłaszających się osób.

Warto przypomnieć, że wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Urzędu jest określony we wciąż obowiązującym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z …

Read More »

Ekspert: wdrożenie strategii rozwoju AI to konieczność

Ekspert: wdrożenie strategii rozwoju AI to konieczność

W Polsce można śmiało prowadzić badania nad AI, jednak dalszy rozwój tej dziedziny w naszym kraju wymaga jasnej decyzji strategicznej, jak np. zapowiadana narodowa strategia rozwoju sztucznej inteligencji – mówi PAP prof. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego.

Francja, Niemcy czy Wielka Brytania – to europejskie kraje, w których wdrażane są programy wspomagające rozwój sztucznej inteligencji. Przede wszystkim chodzi tutaj o finansowe wsparcie badań nad AI prowadzonych w danym państwie czy stymulowanie współpracy w tej dziedzinie pomiędzy nauką a biznesem.

Temat ten pojawia się i w Polsce. …

Read More »

Pan Jacek Silski Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej będzie aktywnym gościem jesiennej Konferencji

Pan Jacek Silski Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej będzie aktywnym gościem jesiennej Konferencji

Wyjątkowym aktywnym gościem naszej jesiennej Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego będzie Pan Jacek Silski – Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Prezes Wielkopolskiej Federacji Pracodawców, Członek Konwentu Uniwersytetu  im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu.

Read More »